Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:59586 1224 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την
κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και
ωρολογίου προγράμματος   

Χρονική κάλυψη:
1844-1845
Ταξιθετικός αριθμός:
186.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
30 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο δεν περιλαμβάνονται τα έγγραφα με θέμα: Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού και θερινού εξαμήνου, ακαδ. έτος, 1844-45, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί σε νέο φάκελο, όπου έχουν καταχωρηθεί όλα τα προγράμματα μαθημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά χρονολογική σειρά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
κοσμήτορες, σχολές, σύνταξη, πρόγραμμα, μαθήματα, θερινή εξαμηνία, Η επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματεία της Επικρατείας, έγκριση, μάθημα, φυσιολογία, προσθήκη,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, δημοσίευση, έγκαιρη,
πρόγραμμα, μαθήματα, χειμερινή εξαμηνία, υποβολή, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, έγκριση,
Ιωάννης Ολύμπιος, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Παύλος Καλλιγάς, κοσμήτορας, Νομική σχολή, Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή,
πρόγραμμα, μαθήματα, θερινή εξαμηνία, υποβολή,
Θεολογική σχολή, Νομική σχολή, Ιατρική σχολή, Φιλοσοφική σχολή, πρόγραμμα, μαθήματα, χειμερινή εξαμηνία,
Γεώργιος Βούρης, άδεια, αναβολή, μάθημα, διδασκαλία.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30