Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Υποφάκελος uoadl:59588 1053 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές
για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημοσύνων, διοργάνωση
τελετών–εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

Χρονική κάλυψη:
1844-1845
Ταξιθετικός αριθμός:
143.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
14 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, φοιτητές, αναγγελία, θάνατος, εξόδιος ακολουθία,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, Πρυτανικές Αρχές, εγκαθίδρυση, τελετή, πρόσκληση, Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, καθηγητές,
εορτή, πρωτοχρονιά, ναός, Αγία Ειρήνη, ανάκτορα,
Τρεις Ιεράρχες, εορτασμός, ευεργέτες και δωρητές,
ημέρα μνήμης, ιερός ναός, Αγία Ειρήνη, πρόσκληση, Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, φοιτητές,
ανάσταση, ακολουθία, πρύτανης, επιστολή- πρόσκληση, καθηγητές,
επέτειος εορτή καθιδρύσεως 20η Μαΐου, τελετή, πρύτανης, πρόσκληση, Πρόεδρος υπουργικού συμβουλίου, Υπουργοί Εξωτερικών, Παιδείας και Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Πρόεδροι, Βουλή, Γερουσία, Ιερά Σύνοδος, Επίσκοπος Αττικής, Νομάρχες, Αττικής και Βοιωτίας, Δήμαρχος, Μοίραρχος, Διοικητής Αττικής, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14