Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:59589 1041 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με
Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1844-1845
Ταξιθετικός αριθμός:
7.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Κεντρικό ταμείο, κατάσταση, τυπογραφικά δικαιώματα, πρόγραμμα, πρυτανικός λόγος, εκτύπωση, ποσό,
Έλληνες πρόξενοι, Ν. Μαντζουράνης, Κωνσταντινούπολη, Κ. Ρίζος, Μολδοβλαχία, ταχυδρομείο Αθηνών,
Προεδρία, Βουλή, εισιτήρια, ακροατήριο, καθηγητές.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7