Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:59590 1028 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη
εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1844-1845
Ταξιθετικός αριθμός:
7.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
αίτημα, στρατιωτικός φρουρός, χωροφύλακες, ακατάλληλοι, διάρρηξη, κλοπή,
τόκος, κατάθεση, κεφάλαιο, Εθνική τράπεζα, χρήση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7