Επιστημονικές Συλλογές

Υποφάκελος uoadl:59592 946 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικές Συλλογές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον
πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1844-1845
Ταξιθετικός αριθμός:
7.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
5 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συλλογές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρυτανεία, αιτιολογία, κατάλογος, διδασκαλία, μαθήματα, συλλογές, πλουτισμός, πίστωση,
Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, σχολή, Φιλοσοφική, πρυτανεία, δαπάνες, αναγκαίες, αναλυτικά, προϋπολογισμός, σύνταξη, υποβολή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5