Εκπαίδευση (Υποφάκελος 7.4)

Υποφάκελος uoadl:59593 1261 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 7.4)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών
(άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1844-1845
Ταξιθετικός αριθμός:
7.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
119 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, κοσμητεία, Θεολογική σχολή, Ιατρική σχολή, Νομική σχολή, Φιλοσοφική σχολή, φοιτητές, βεβαίωση, παρακολούθηση, μαθήματα,
φοιτητής, άπορος, ενδεής, νοσηλεία, στρατιωτικό νοσοκομείο, θεραπεία,
Νικόλαος Κωστής, διευθυντής, Μαιευτήριο, Γεώργιος Φίνλεϋ, διαμαρτυρία, απάντηση, συμβόλαιο, εκμίσθωση,
γραφείο, πρυτανεία, κατάλογος, πειραματική φυσική, βεβαίωση, φοιτητής,
φοιτητής, Φιλοσοφική σχολή, αίτημα, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, λιθογράφηση, δίπλωμα, δαπάνη,
φαρμακοποιός, αίτημα, κατάταξη, φαρμακευτικό σχολείο, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, έγκριση, συμμετοχή, εξετάσεις, πρύτανης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, διάταγμα, μαθητές, φαρμακευτικό σχολείο, εξέταση, διαδικασία, επιτροπή, καθηγητές, ειδικότητες, φυσική, αστρονομία, Ζωολογία, φαρμακολογία, φαρμακευτική χημεία, βοτανική, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Ξαυέριος Λάνδερερ, κοινοποίηση,
αιτήσεις, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, ενδιαφερόμενοι, συμμετοχή, εξετάσεις, φαρμακευτικό σχολείο, ημερομηνίες, ασθένεια,
μάθημα, χημεία, παραδόσεις, περιστατικό, φοιτητές, εξύβριση, πρύτανης,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, φαρμακευτικό σχολείο, εισαγωγή, εξετάσεις, διαδικασία, προτάσεις,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, φοιτητής, σπουδές, Ιατρική σχολή, Γαλλία, αίτημα, φοίτηση, εξακολούθηση, πανεπιστήμιο,
αιτήσεις, αλλοδαποί, αποδοχή, φοίτηση, φαρμακευτικό σχολείο, σπουδές, ολοκλήρωση, αποδημία, εξωτερικό,
αίτηση, αλλοδαπός, Σμύρνη, κατάταξη, κατάλογος, αλλοδαποί, φοιτητές, εξετάσεις,
Μισαήλ Αποστολίδης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, πληροφορίες, φοιτητές,
φοιτητής, Φιλοσοφική σχολή, αίτημα, άδεια, ασθένεια,
αίτημα, αποστολή, καθηγητές, κατάλογοι, φοιτητές, τακτικοί, ονόματα,
Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Μισαήλ Αποστολίδης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, πρύτανης, πληροφορίες, φοιτητές, υπότροφοι, μαθήματα, επιμέλεια,
Διοικητής Μαντινείας, έγγραφο, πληροφορίες, φοιτητής, φαρμακευτικό σχολείο,
φοιτητής, Ιατρική σχολή, επιμέλεια, διαγωγή,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, αναφορά, φοιτητές, διδασκαλία, λατινικά, ελλιπής, βιβλία, μαθήματα, έλλειψη, έγγραφο, υπογραφές, φοιτητές, διορισμός, καθηγητής, λατινική γλώσσα,
πρύτανης, καθηγητές, σχολές, μελέτη, μαθηματικά, εξετάσεις,
Γραμματεία της Επικρατείας, κινήματα, οχλαγωγικά, φοιτητές, συμμετοχή, ταραξίες, νόμος, ποινή,
φοιτητές, Ιατρική σχολή, επιστολή, πρύτανης, Κωνσταντίνος Μαυρογιάννης, μάθημα, κλινική, επεισόδια.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119