Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Υποφάκελος uoadl:59594 1246 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη
διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση
επιτροπών)  

Χρονική κάλυψη:
1844-1845
Ταξιθετικός αριθμός:
7.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
41 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εξεταστική Επιτροπή
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Αλλοδαποί φοιτητές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Γεώργιος Βούρης, Κωνσταντίνος Νέγρης, Αλέξανδρος Βενιζέλος, εξετάσεις, Δημήτριος Ολυμπιώτης, μαθήματα, φυσική, μαθηματικά, χημεία,
Διοικητής Αττικής, Δήμαρχος Πειραιώς, Μελέτιος Ιωάννης, διδάσκαλος, Ελληνική σχολή Πειραιώς, διορισμός,
εξεταστική επιτροπή, αλλοδαποί, αποτελέσματα, Σπυρίδων Ρώμας, φοίτηση, άξιος,
Νεόφυτος Βάμβας, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Θεόδωρος Μανούσης, Φίλιππος Ιωάννου, μελέτη, κανονισμοί, Πανεπιστήμιο, δημοτικά σχολεία, ελληνικά σχολεία, γυμνάσια, διδακτικά βιβλία, παρατηρήσεις,
υποδιδάσκαλος, αίτημα, απονομή, δίπλωμα, διδάσκαλος,
εξεταστική επιτροπή, αλλοδαποί, εξετάσεις, αποτελέσματα, ονόματα, πρυτανεία, κοινοποίηση,
Ιωάννης Ολύμπιος, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή,
αίτηση, κατάταξη, φαρμακευτικό σχολείο, πρακτική, φαρμακείο, μαρτυρικά, συνημμένα,
εξεταστική επιτροπή, αλλοδαποί, εξετάσεις, μάθημα, ελληνική γλώσσα, αποτελέσματα, ονόματα,
αιτήματα, συμμετοχή, εξετάσεις, άδεια, διδασκαλία,
Ιωάννης Ολύμπιος, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, αιτήσεις, εξετάσεις, υποψήφιοι, μαθητές, Φαρμακευτικό σχολείο, αποδεικτικό, πρακτική, όροι, εγγραφή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41