Εθνική Βιβλιοθήκη

Υποφάκελος uoadl:59606 1082 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό
της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη
λειτουργία της

Χρονική κάλυψη:
1845-1846
Ταξιθετικός αριθμός:
309.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
28 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, απόφαση, έγκριση, έκδοση, φιλοπονήματα, βιβλία, καθηγητές, διδασκαλία, κοσμήτορες, σχολές, κοινοποίηση,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Θεολογική σχολή, Ιατρική σχολή, Φιλοσοφική σχολή, έτοιμα, έκδοση, τίτλοι, Νομική σχολή, Γεώργιος Ράλλης, αναφορά, προτάσεις, επιτροπή, εκλογή, πονήματα,
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, γνωμοδότηση, Κυβέρνηση, συνδρομή, καθηγητές, ονόματα, έκταση, αρχή, βιβλία, ελλιπή, επιστήμες, φιλολογία, φυσική, χημεία,
Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, δαπάνη, προκαταβολή, ποσό, συγγραφέας, ονόματα, καθηγητές, παράδοση, βιβλία, διδακτικά, έκδοση,
Φίλιππος Ιωάννου, πρώην κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Κωνσταντίνος Ασώπιος, βιβλίο, έτοιμο, παράδοση, έκδοση,
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, παρατηρήσεις, βιβλία, έκδοση, φυσική, εξαίρεση, προσοχή,
Ξαυέριος Λάνδερερ, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, μάθημα, εφαρμοσμένη χημεία, σύγγραμμα, διδασκαλία, πρόταση, συνδρομή, έκδοση,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, κοσμήτορας, Νομική σχολή, Γεώργιος Ράλλης, μάθημα, εμπορικός νόμος, αίτηση, βιβλίο, έκδοση, δαπάνη, προϋπολογισμός, προκαταβολή,
Αρχιμανδρίτης Μισαήλ Αποστολίδης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, βιβλία, διδακτικά, έκδοση, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, βιβλίο, διδακτικό , έτοιμο, έκδοση,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Αναστάσιος Γούδας, διδάκτορας, Ιατρική σχολή, μετάφραση, βιβλίο, πρακτική παθολογία, συγγραφέας, Ουϊλ. Ουφελάνδος, χορηγία, βραβείο, οικογένεια Ιωνιδών.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28