Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Υποφάκελος uoadl:59608 1030 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές
για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημοσύνων, διοργάνωση
τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

Χρονική κάλυψη:
1845-1846
Ταξιθετικός αριθμός:
143.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
17 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Τρεις Ιεράρχες, εορτασμός, ευεργέτες και δωρητές,
ημέρα μνήμης, ιερός ναός Αγίας Ειρήνης, πρόσκληση, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, Ιωάννης Κωλέττης, Πρόεδρος υπουργικού συμβουλίου, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, εορτή, 25η Μαρτίου, μνημείο Καραϊσκάκη, πρόσκληση, πρύτανης, καθηγητές, φοιτητές,
επέτειος εορτή καθιδρύσεως 20η Μαΐου, τελετή, πρύτανης, πρόσκληση, Ιωάννης Κωλέττης, Πρόεδρος υπουργικού συμβουλίου, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Πρόεδροι, Βουλή, Ιερά Σύνοδος, Επίσκοπος, Νομάρχης, Δήμαρχος, Μοίραρχος, Αττική, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, Γεώργιος Ράλλης, ανάθεση, πανηγυρικός λόγος,
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, αναγγελία, Νεόφυτος Δούκας, αρχιμανδρίτης, αποβίωση, εκφορά, εξόδιος ακολουθία, πρόσκληση, παρουσία, πρύτανης, κοσμήτορες, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17