Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)

Υποφάκελος uoadl:59611 1317 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την
οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία,
προϋπολογισμοί κ.ά.) 

Χρονική κάλυψη:
1845-1846
Ταξιθετικός αριθμός:
8.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
31 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δαμιανός Γεωργίου, άδεια, εξωτερικό, Μιχαήλ Τριανταφυλλίδης, επίτροπος, υπογραφή, κατάσταση, μισθολογική,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
προϋπολογισμοί, σχολές, υποβολή,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου, αναφορά, κατάσταση, έξοδα, ετήσια, αποδείξεις, πρύτανης, κοινοποίηση, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, κοσμήτορες, σχολές, συνεδρίαση, προϋπολογισμός, σύνταξη,
Φίλιππος Ιωάννου, πρώην κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, υποβολή, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, κοσμήτορας, Νομική σχολή, συνεδρίαση, σύνταξη, προϋπολογισμός, αδυναμία,
Κυριακός Ροζάκης, προπαρασκευαστής, πειραματική φυσική, μισθοδοσία, κατάσταση, απόδοση,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
καθηγητές, μισθοί, καταβολή, καθυστέρηση, Γενικό ταμείο,
μισθός, ανεπαρκής, βιβλία, αγορά, δαπάνες, διάταγμα, πληρωμή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31