Εκπαίδευση

Υποφάκελος uoadl:59613 1251 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την
εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1845-1846
Ταξιθετικός αριθμός:
8.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
133 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, κοσμητείες, Φιλοσοφική σχολή, Θεολογική σχολή, Ιατρική σχολή, Νομική σχολή, βεβαιώσεις, παρακολούθηση, μαθήματα,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, φοιτητής, Ιατρική σχολή, βεβαίωση, εγγραφή, φοίτηση,
Κυριακός Ροζάκης, φοιτητής, Ιατρική σχολή, προπαρασκευαστής, ταμείο φυσικής, βεβαίωση, φοίτηση,
Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Ερρίκος Πασχάλης, αίτημα, εγγραφή, έγκριση, φαρμακευτικό σχολείο, αποδεικτικά, γνώσεις,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, φοιτητής, Ιατρική σχολή, εξετάσεις, χορηγία, συνέχιση, σπουδές,
Ευστάθιος Ιατρού, αίτημα, αποδεικτικά, πρακτική, φαρμακευτικό σχολείο, εγγραφή, βεβαίωση,
Ιωάννης Βλασταρής, ιατρός, εμπειρικός, αίτημα, αναγνώριση, έτη, σπουδές, πανεπιστήμιο, αποδείξεις,
Στέφανος Σταυρινάκης, φοιτητής, Ιατρική σχολή, βεβαίωση, παρακολούθηση, μαθήματα,
Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Ευστράτιος Ξύδης, νόμος, άρθρο 16, μέσος όρος, αριθμός, μαθήματα, καθηγητές, ερώτημα, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Iωάννης Καλατζής, φοιτητής, Φαρμακευτικό σχολείο, αίτημα, συμμετοχή, εξετάσεις,
φοιτητές, βεβαιώσεις, εγγραφή, φοίτηση,
Νικόλαος Καραουλάνης, μαθητής, αποδεικτικά, φαρμακεία, αίτηση, εγγραφή, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, γνωμοδότηση,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, αίτημα, Στέφανος Κομνηνίδης, φοιτητής, εξετάσεις, λατινική γλώσσα,
Θεόδωρος Ορφανίδης, βεβαίωση, παρακολούθηση, μαθήματα,
Φοιτητές, Ιατρική σχολή, ονόματα, υπογραφές, μάθημα, Φίλιππος Ιωάννου, διδασκαλία, ώρες, αλλαγή,
Νικόλαος Ζαφειρόπουλος, φοιτητής, Φαρμακευτικό σχολείο, αναφορά, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πληροφορίες, διαγωγή,
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, πρόγραμμα, διδασκαλία, ώρες, αμετάθετο, πρόβλημα, παρακολούθηση, διδάσκαλοι, φιλολογικά μαθήματα,
Φαρμακευτικό σχολείο, αιτήσεις, κατάταξη, εγγραφή, εξετάσεις, Ιωάννης Ολύμπιος, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, γνωμοδότηση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133