Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:59615 978 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού
(αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1846-1847
Ταξιθετικός αριθμός:
173.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, προπαρασκευαστής, χημεία, Κωνσταντίνος Κορμαλίδης, μαθητής, Φαρμακευτικό σχολείο, διορισμός, Διονύσιος Ασημακόπουλος, πρώην, προπαρασκευαστής, χημεία, παύση, κοινοποίηση,
Θεόδωρος Γεωργιάδης, μαθητής, Φαρμακευτικό σχολείο, προπαρασκευαστής, χημεία, διορισμός.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7