Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:59617 959 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη,
λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1846-1847
Ταξιθετικός αριθμός:
196.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
36 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Πέτρος Στρούμπος, κοσμήτορας, Νομική σχολή, μαθήματα, αναλυτικά, ετήσια, διετία, τριετία,
Ξαυέριος Λάνδερερ, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, πρυτανεία, γνωμοδότηση, μαθήματα, φιλολογικά, φιλοσοφία, ιστορία, διδασκαλία, διάρκεια, ενιαύσια, δυνατότητα,
Νικόλαος Κωστής, πρώην κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, μαθήματα, ανατομία, φυσιολογία, γενική νοσολογία, ιστορία Ιατρικής, Μαιευτική, χειρουργική παθολογία, οφθαλμολογία, χειρουργία, διάρκεια, χρόνος,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, ερώτημα, κοσμήτορες, σχολές, μαθήματα, διάρκεια,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, ερώτημα, Νικόλαος Κωστής, πρώην κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Πέτρος Στρούμπος, κοσμήτορας, Νομική σχολή, έκθεση, μαθήματα, διάρκεια, ορισμένη,
Δαμιανός Γεωργίου, αίτημα, πρυτανεία, μάθημα, ανατομία, πτώματα, ανεπαρκή, Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Νομαρχία Αττικής, αστυνομία Πειραιώς, αποστολή, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Υπουργείο των Εσωτερικών,
φοιτητές, Ιατρική σχολή, αίτημα, φυσική ιστορία, Ηρακλής Μητσόπουλος, μάθημα, φυσική πειραματική, παραδόσεις, όργανα, πειράματα, φυσική, παραχώρηση, Δημήτριος Στρούμπος,
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Σαρίπολος, Συνταγματικό δίκαιο, Δίκαιο των Εθνών, διδασκαλία, δυνατότητα, γνωμοδότηση, πρυτανεία,
Νικόλαος Σαρίπολος, αναφορά, αίτημα, διασάφηση, βασιλικό διάταγμα,
Ιωάννης Βούρος, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, ασθένεια, αναπλήρωση, καθήκοντα, πρώην κοσμήτορας,
Νικόλαος Κωστής, πρώην κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, μάθημα, φαρμακολογία, Ιωάννης Λεβαδεύς-Νικολαΐδης, διδασκαλία, διαγραφή, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, φοιτητές, αποδημία, πρόβλημα, μαθήματα, διδασκαλία, ρύθμιση,
Ιωάννης Βούρος, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, εξετάσεις, υποψήφιος, φοιτητής, φαρμακευτικό σχολείο, φυλλάδιο, συγγραφέας, παράδοση, Βιβλιοθήκη Ακαδημίας.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36