Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:59620 776 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις
ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1846-1847
Ταξιθετικός αριθμός:
580Β.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
13 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πτώματα, Αστυνόμος Πειραιώς, αναφορά,
Δαμιανός Γεωργίου, αίτημα, πρύτανης, πληρωμή, διδασκαλία, ανατομία, έξοδα,
Γεώργιος Γλαράκης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, έγκριση, προϋπολογισμός, πανεπιστήμιο,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, Δαμιανός Γεωργίου, Ξαυέριος Λάνδερερ, Νικόλαος Πετσάλης, Δημήτριος Στρούμπος, Ηρακλής Μητσόπουλος, Ιωάννης Λεβαδεύς-Νικολαΐδης, Νικόλαος Κωστής, Γεώργιος Βούρης, πιστώσεις, μαθήματα, έγκριση, ποσό,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, κοινοποίηση, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Δαμιανός Γεωργίου, ανατομικό θέατρο, δαπάνες, διδασκαλία, ανατομία, αίτημα, μισθοί, πληρωμή, καθυστέρηση, άδεια.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13