Εθνική Βιβλιοθήκη

Υποφάκελος uoadl:59622 876 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό
της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη
λειτουργία της

Χρονική κάλυψη:
1846-1847
Ταξιθετικός αριθμός:
309.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
51 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, Κωνσταντίνος Αφθονίδης, αναφορά, βιβλία, παραγγελία, διδασκαλία, οθωμανική γλώσσα, βιβλιοπώλης, Ανδρέας Κορομηλάς,
εφημερίδες, Συντηρητική, Αγγελία, συντάκτης, ευχαριστίες,
Πρόεδροι, Βουλή, Γερουσία, βουλευτές, διανομή, πρυτανικοί λόγοι, αντίτυπα,
Ρήγας Παλαμήδης, Πρόεδρος Βουλής, πρακτικά Σύνοδοι Βουλής, Εθνοσυνέλευση, αποστολή, Δημόσια Βιβλιοθήκη, πρύτανης, ευχαριστίες,
Γεώργιος Ανδρεόπουλος, ιατρός, Ερμούπολη, συγγραφή, Επιτομή ιατροδικαστικής, αντίτυπο, αποστολή, πρύτανης, ευχαριστίες,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, βιβλία, χρήσιμα, διδασκαλία, κατάλογος,
Αρχιμανδρίτης Μισαήλ Αποστολίδης, βιβλίο, διδακτικό, έκδοση, συνδρομή, αντίτυπα, αριθμός, αντίτιμο, δαπάνη,
Θεολογική σχολή, αίτημα, πρακτικά, άγιοι Σύνοδοι, απουσία, αγορά, πανεπιστήμιο,
Υποπλοίαρχος Θ. Βούλγαρης, κιβώτια, βιβλία, Νεάπολη, παράδοση, παραλαβή, πανεπιστήμιο, πρύτανης, ευχαριστίες,
Ξαυέριος Λάνδερερ, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, απόφαση, βιβλία, χρήσιμα, ονόματα, καθηγητές, προτάσεις, αγορά,
Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, αναφορά, πρύτανης, εγχειρίδιο, φυσιολογία, έκδοση, αντίτυπα, συνδρομή, Υπουργείο Παιδείας, δαπάνη, υπέρογκη, αναβολή,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, επιστολή, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
σύγγραμμα, διδακτικό βιβλίο, φοιτητές, Ιατρική σχολή, αναγκαίο, τριάκοντα, φύλλα,
Ξαυέριος Λάνδερερ, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, επιστολή, πρυτανεία, αναφορά, Κωνσταντίνος Σιμωνίδης, πρόταση, λιθογραφία, εικονογραφία, χρωματισμός, βοτανική συλλογή, έκδοση, συνδρομή, Κυβέρνηση, αφιλοκερδώς, φοιτητές, Ιατρική σχολή, υπογραφές, ονόματα, Σύγκλητος, εκτέλεση, Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, υποβολή, γνώμη, Φιλοσοφική σχολή,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, καθηγητής, Θεολογική σχολή, σύγγραμμα, τίτλος, Φιλολογική και κριτική ιστορία των αγίων της εκκλησίας Πατέρων, έκδοση, έγκριση, Υπουργείο Παιδείας, συνδρομή, αντίτυπα, διακόσια, εκτύπωση, δαπάνη, αναφορά, απάντηση, Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, επιστολή, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Αναστάσιος Γούδας, διδάκτωρ, Ιατρική σχολή, διδακτικό βιβλίο, μετάφραση, τίτλος, Στοιχεία γενικής παθολογίας, Φ.Α. Σχόμελος, καθηγητής, υποβολή, έγκριση, βραβείο, χρηματικό, οικογένεια Ιωνιδών, έγγραφο, δωρητήριο,
Αρχιμανδρίτης Μισαήλ Αποστολίδης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, βιβλίο, διδακτικό, τίτλος, Κατά Χριστόν Ηθικής, έκδοση, αντίτυπα, δαπάνη, επιστολή, πρυτανεία.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51