Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:59623 711 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την
κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και
ωρολογίου προγράμματος   

Χρονική κάλυψη:
1846-1847
Ταξιθετικός αριθμός:
186.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
27 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο δεν περιλαμβάνονται τα έγγραφα με θέμα: Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού και θερινού εξαμήνου, ακαδ. έτος, 1846-47, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί σε νέο φάκελο, όπου έχουν καταχωρηθεί όλα τα προγράμματα μαθημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά χρονολογική σειρά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, πρόγραμμα, μαθήματα, θερινό εξάμηνο, υποβολή, διαβίβαση, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, εκτύπωση,
κοσμήτορες, Σχολές, πρόσκληση, σύνταξη, πρόγραμμα, μαθήματα, θερινό εξάμηνο,
Ξαυέριος Λάνδερερ, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Πέτρος Στρούμπος, κοσμήτορας, Νομική σχολή, σύνταξη, υποβολή, πρόγραμμα, μαθήματα, θερινό εξάμηνο,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, πρόγραμμα, μαθήματα, χειμερινό εξάμηνο, υποβολή, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, έγκριση,
κοσμήτορες, Σχολές, πρόσκληση, σύνταξη, πρόγραμμα, μαθήματα, χειμερινό εξάμηνο, υποβολή, πρυτανεία,
Νικόλαος Κωστής, πρώην κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Πέτρος Στρούμπος, κοσμήτορας, Νομική σχολή, Ξαυέριος Λάνδερερ, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, υποβολή, πρόγραμμα, μαθήματα, χειμερινό εξάμηνο, έτος, 1847-48,
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρόγραμμα, μαθήματα, θερινό εξάμηνο, έγκριση, μάθημα, φαρμακολογία, χημεία, διόρθωση,
Μισαήλ Αποστολίδης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, πρόγραμμα, μαθήματα, θερινό εξάμηνο, υποβολή, πρυτανεία.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27