Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Υποφάκελος uoadl:59625 1168 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές
για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημοσύνων, διοργάνωση
τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

Χρονική κάλυψη:
1846-1847
Ταξιθετικός αριθμός:
143.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
32 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Πρυτανικές Αρχές, εγκαθίδρυση, τελετή, πρόσκληση, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, Ιωάννης Κωλέττης, Πρόεδρος υπουργικού συμβουλίου, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, Τρεις Ιεράρχες, εορτασμός, ευεργέτες και δωρητές,
μνημόσυνο, ιερός ναός Αγίας Ειρήνης, πρόσκληση, Ιωάννης Κωλέττης, Πρόεδρος υπουργικού συμβουλίου, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές,
επέτειος εορτή καθιδρύσεως 20η Μαΐου, τελετή, πρύτανης, πρόσκληση, Πρόεδρος, Ιερά Σύνοδος, Επίσκοπος, Μοίραρχος, Νομάρχης, Δήμαρχος, Αττική, Ιωάννης Κωλέττης, Πρόεδρος υπουργικού συμβουλίου, Υπουργός των Εξωτερικών, Γεώργιος Γλαράκης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, Νικόλαος Κωστής, ανάθεση, πανηγυρικός λόγος,
Ιωάννης Κωλέττης, Πρόεδρος υπουργικού συμβουλίου, αποβίωση, πένθος, πενθήμερο, διάταγμα, υπάλληλοι, στρατιωτικοί, πολιτικοί, καθηγητές,
φοιτητής, Ιατρική σχολή, αποβίωση, εκφορά, πρόσκληση, παρουσία, φοιτητές,
Γεώργιος Γλαράκης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, Χριστόδουλος Ευθυμίου, αποβίωση, διαθήκη, περιουσία, κληροδότημα, πανεπιστήμιο, κηδεία, παρουσία, πρύτανης, κοσμήτορες, καθηγητές, μνημόσυνο, τέλεση, ιερός ναός, Καπνικαρέα, πρόσκληση, Ιωάννης Κωλέττης, Πρόεδρος υπουργικού συμβουλίου, Νομάρχης, Δήμαρχος, Διευθυντής, Ριζάρειος Σχολή, εκτελεστές διαθήκης, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, Γυμνασιάρχης Αθηνών.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32