Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:59626 990 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με
Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1846-1847
Ταξιθετικός αριθμός:
9.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
16 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 σελίδα στην γαλλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Στρατιωτικών, Διεύθυνση Μηχανικού, αίτημα, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, εργαλεία, χορηγία, πανεπιστήμιο, αρχιτέκτονας, επιστροφή,
Δημοτική εκπαίδευση, ταμείο, Δήμος, Δημήτριος Μαυροκορδάτος, αποβίωση, οφειλή, ποσό,
Ταμίας, Τυπογραφείο, εργασίες, λιθογραφικές, τυπογραφικές, καταστάσεις, δαπάνες, πληρωμή,
Διεύθυνση, Εθνική Τράπεζα, κατάσταση, λογαριασμός, ανοικτός,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, επιστάτης, Τελωνείο Πειραιώς, αυστριακό ατμόπλοιο, κιβώτια, αντικείμενα, χημεία, τέλος, ελεύθερο, μεταφορά, πανεπιστήμιο.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16