Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:59627 1091 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη
εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1846-1847
Ταξιθετικός αριθμός:
9.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
17 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Κανάρης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Προεδρείο Βουλής, μαθητές, κατάλογος, μαθητές, σχολεία, γυμνάσια, ακριβής, ελλείψεις, υπότροφοι, άνδρες, κατάλογος,
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, σφραγίδα, σχολές, βασιλικό διάταγμα, έκδοση,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, υποβολή, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, έγκριση, σφραγίδα, Νομική σχολή,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, κοσμήτορας, Νομική σχολή, συνεδρίαση, σφραγίδα, διπλώματα, νόμος, απόφαση, περιγραφή, Θέμις, έμβλημα, υποβολή, πρύτανης, έγκριση,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, πρόσκληση, υποβολή, πρόταση, σφραγίδα, σχολή, καθυστέρηση, πρόσκομμα, λειτουργία,
Μισαήλ Αποστολίδης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, πρόταση, σφραγίδα, σύμβολο, εγχάραξη, μονόγραμμα,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, αποστολή, προτάσεις, σχολές, σφραγίδες,
Ξαυέριος Λάνδερερ, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, σφραγίδα, πρόταση, έμβλημα, Αριστοτέλης, περιγραφή,
Νικόλαος Κωστής, πρώην κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, σφραγίδα, έμβλημα, Ασκληπιός, περιγραφή,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, κοσμήτορες, σχολές, πρόσκληση, υποβολή, γνωμοδοτήσεις, σφραγίδα, κατασκευή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17