Εκπαίδευση

Υποφάκελος uoadl:59629 1340 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών
(άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1846-1847
Ταξιθετικός αριθμός:
9.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
175 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης,
Δημήτριος Λ. Ορλόφ, φοιτητής, Ιατρική σχολή, βεβαίωση, παρακολούθηση, μαθήματα,
φοιτητής, Νομική σχολή, βεβαίωση, παρακολούθηση, μαθήματα,
υποψήφιοι, αιτήσεις, δικαιολογητικά, εγγραφή, Φαρμακευτικό σχολείο,
Θεοδόσιος Βενιζέλος, φοιτητής, Φιλοσοφική σχολή, βεβαίωση, παρακολούθηση, μαθήματα,΄
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρυτανεία, αίτημα, πληροφορίες, απόφοιτοι, Θεολογική σχολή, άξιοι, δάσκαλοι, διορισμός, γυμνάσια, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, κοινοποίηση,
βεβαιώσεις, φοιτητές, εγγραφή, Νομική σχολή, Ιατρική σχολή, Φαρμακευτικό σχολείο, Φιλοσοφική σχολή,
φοιτητές, Ιατρική σχολή, Φιλοσοφική σχολή, βεβαιώσεις, παρακολούθηση, μαθήματα,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, αίτημα, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, απολυτήρια, γυμνάσιο, Πάτρα, αναγνώριση,
Μέρλον, αίτημα, πρύτανης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, εξετάσεις, μαθήματα, προσωρινός κανονισμός,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, πρώην κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, ασθένεια, αναβολή, προφορική δοκιμασία, φοιτητής, Φαρμακευτικό σχολείο,
Κωνσταντίνος Λομβάρδος, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, φοιτητής, Φιλοσοφική σχολή, βεβαίωση, παρακολούθηση, μαθήματα,
Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, φοιτητής, Νομική σχολή, βεβαίωση, παρακολούθηση, μαθήματα,
Διονύσιος Ρώμας, φοιτητής, Ιατρική σχολή, βεβαίωση, παρακολούθηση, μαθήματα,
Σπυρίδων Ρώμας, φοιτητής, Νομική σχολή, βεβαίωση, παρακολούθηση, μαθήματα,
Σπυρίδων Χαρμούκης, φοιτητής, Ιατρική σχολή, βεβαίωση, παρακολούθηση, μαθήματα,
Γεώργιος Παπασλιώτης, φοιτητής, Φιλοσοφική σχολή, βεβαίωση, παρακολούθηση, μαθήματα,
Προκόπιος Μελισσαρόπουλος, ιεροδιάκονος, φοιτητής, Θεολογική σχολή, βεβαίωση, παρακολούθηση, μαθήματα,
Νικόλαος Κωστής, πρώην κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, πρόγραμμα, θερινό εξάμηνο, κατάργηση, φαρμακολογία, μάθημα, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, ενέργειες,
Σταύρος Ροδοκανάκης, φοιτητής, Θεολογική σχολή, αίτηση, χορήγηση, άδεια, δίμηνη, ασθένεια, πατέρας, έγκριση, πρύτανης, προεδρεύων, επιτροπή διαγωνισμός,
Ιωάννης Λεβαδεύς-Νικολαϊδης, Νικόλαος Πετσάλης, Αλέξιος Πάλλης, εξετάσεις, αναβολή,
Κωνσταντίνος Κανάρης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, απολυτήριο, γυμνάσιο, Πάτρα, πλήρες, έγκυρο, εγγραφή,
Νικόλαος Κωστής, πρώην κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, απόφαση, Νικόλαος Τσιμπουράκης, έγκριση, εγγραφή, προσόντα,
Γεώργιος Γλαράκης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, φοιτητής, Ιατρική σχολή, επάνοδος, στρατιωτική υπηρεσία, αναβολή, νόμος, γνωμοδότηση, Ιατρική σχολή,
Ευγένιος Ρωμανός, φοιτητής, Θεολογική σχολή, χορήγηση, άδεια, τρίμηνη, ασθένεια,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Λεβαδεύς-Νικολαϊδης, φαρμακολογία, μάθημα, κατάργηση, φοιτητές, Ιατρική σχολή, βλάβη,
Θεόδωρος Χελδράϊχ, αίτηση, διορισμός, επιστήμονας, βοτανικός κήπος,
Κοσμήτορες, σχολές, φοιτητές, τακτικοί, κατάλογοι, στράτευση, τακτικοί ακροατές, κατάργηση, απόφαση, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος,
Χρήστος Παρμενίδης, φοιτητής, Φιλοσοφική σχολή, βεβαίωση, παρακολούθηση, μαθήματα,
Ανδρέας Αναγνωστάκης, φοιτητής, Ιατρική σχολή, βεβαίωση, παρακολούθηση, μαθήματα,
Αναστάσιος Γαΐτας, αίτηση, χορήγηση, αποδεικτικό, παρακολούθηση, μαθήματα, σπουδές, εξωτερικό.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175