Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Υποφάκελος uoadl:59630 1035 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη
διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση
επιτροπών)  

Χρονική κάλυψη:
1846-1847
Ταξιθετικός αριθμός:
9.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
5 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εξεταστική Επιτροπή
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Αλλοδαποί φοιτητές
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Γλαράκης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, ερώτημα, πρυτανεία, αλλοδαποί, εξετάσεις, εξεταστική επιτροπή, κανονισμός, λειτουργία, μέλη,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, διευκρινίσεις, ορισμός, απόφαση, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, Οργανισμός, προσωρινός, έκδοση, μαθητές, απολυτήρια.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5