Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:59631 1055 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην
αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες   

Χρονική κάλυψη:
1846-1847
Ταξιθετικός αριθμός:
9.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
5 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, Υπουργείο των Στρατιωτικών,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Χανς Κρίστιαν Χάνσεν, αρχιτέκτονας, γερμανός υπάλληλος, Διεύθυνση Μηχανικού, εργαλεία, απόδοση,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, επιστολή, Αδριατική πυρασφαλιστική εταιρία, ασφάλεια πυρός, οικία, κληροδότημα, Χριστόδουλος Ευθυμίου, περιγραφή, διάρκεια,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, ευχαριστίες, Σταμάτιος Γ. Δοκός, εργασίες, επισκευή, επιστασία.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5