Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:59635 745 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού
προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1847-1848
Ταξιθετικός αριθμός:
133.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
19 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αναστάσιος Μαυρομιχάλης, υπουργός, Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, χορήγηση, άδειες, εγκρίσεις, Κ. Δ. Σχινάς, Ν. Λεβαδέας, Κωνσταντίνος Αφθονίδης, Γεωργίου Δαμιανός, Π. Αργυρόπουλος, Αλέξιος Πάλλης, καθηγητές, Γεώργιος Δοκός, γραμματεύς
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19