Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:59639 941 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις
ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1847-1848
Ταξιθετικός αριθμός:
355Α.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
31 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Εξοπλισμός
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής Ανατομίας και Φυσιολογίας, αίτηση, πτώματα, διδασκαλία, Ανατομικό μουσείο, Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, Δημοτικό Νοσοκομείο, πρόεδρος, αναφορά, επιστάτης, εντολή, παραχώρηση,
χρηματικό ένταλμα, έκδοση, τέρας, πληρωμή, Νομάρχης Λακωνίας, διδασκαλία, δαπάνες, Ιωάννης Σούτσος, πρύτανης, κοινοποίηση, υπουργείο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31