Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:59640 731 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1847-1848
Ταξιθετικός αριθμός:
408.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Στρούμπος, Αλέξανδρος Βενιζέλος, καθηγητές, πλουτισμός, έξοδα διδασκαλίας, Ιωάννης Σούτσος, πρύτανης, διαβίβαση, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7