Εθνική Βιβλιοθήκη

Υποφάκελος uoadl:59644 1034 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό
της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη
λειτουργία της

Χρονική κάλυψη:
1847-1848
Ταξιθετικός αριθμός:
309.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
46 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται δύο σελίδες στην ιταλική και πέντε σελίδες στη γαλλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Σούτσος, πρύτανης, Γεώργιος Τυπάλδος, έφορος, Κάρολος Ράφος, Σύμβουλος Επικρατείας Δανίας, αρχαιοφύλαξ, δωρεά, βιβλία, σύσταση, ιδιαίτερος κατάλογος, Ιωάννα Παπαπολύζου, χήρα Αθανάσιου Κορωνού, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, ανιψιός, Κέρκυρα, προσφορά, ιατρικά βιβλία, Σπυρίδων Κόμνος, σύγγραμμα, Βασιλικά, Ιωάννης Κουμανούδης, σερβικά βιβλία, κατάλογος, Φρειδερίκος Βριγέρος, ιατρός, φιλέλλην, Γεώργιος Γλαράκης, υπουργός, εντολή, βιβλία, καταγραφή, κατάλογος, σύνταξη, σφράγιση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46