Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές

Υποφάκελος uoadl:59645 968 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των κλινικών

Χρονική κάλυψη:
1847-1848
Ταξιθετικός αριθμός:
361.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
8 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημοτικό Νοσοκομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Αλέξιος Πάλλης, κοσμήτωρ, Δημοτικό Νοσοκομείο, αίτημα, προσάρτηση, πανεπιστήμιο, Ιωάννης Σούτσος, πρύτανης, διαβίβαση, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Καλλιφρονάς, υπουργός, Ιατρική Σχολή, Νικόλαος Πετσάλης, καθηγητής, Χειρουργική Κλινική, αναφορά, έξοδα, πληρωμή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10