Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:59647 1136 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με
κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1847-1848
Ταξιθετικός αριθμός:
216.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
81 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται τέσσερις σελίδες στη γαλλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Κληροδοτήματα, δωρεές, Δημήτριος Ρεμπακάκης, Αδελφοί Τοσίτσα και Στουρνάρη, Αναστάσιος Γεωργιάδης Λευκίας, Αλέξανδρος Γκίκας, Χρύσανθος Πενέτος, Αρχιμανδρίτης, Βλαχία, Κ. Βυζάντιος, Βουκουρέστι, Φωτιάδης, επίτροπος, Θεοχάρης Δημητρίου, Εμμανουήλ Περίδης, Βασιλικόν Γενικόν Προξενείον της Ελλάδος εις Αίγυπτον, Αλεξάνδρεια, έμβασμα, δέμα, αποστολή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76