Συλλυπητήρια – Μνημόσυνα – Κηδείες

Υποφάκελος uoadl:59648 1011 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συλλυπητήρια – Μνημόσυνα – Κηδείες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές
για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημοσύνων, διοργάνωση
τελετών–εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

Χρονική κάλυψη:
1847-1848
Ταξιθετικός αριθμός:
143.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
40 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Αντιστράτηγος, κηδεία, πένθος, Τρείς Ιεράρχες, τελετή, μνημόσυνο, αρχιερατική ιεροτελεστία, κεκοιμισμένοι ευεργέτες, επέτειος εορτή, καθίδρυση, πανεπιστήμιο, Ιωάννης Σούτσος, πρύτανης, προσκλήσεις, παρουσία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43