Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Υποφάκελος uoadl:59655 1087 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη
διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση
επιτροπών)  

Χρονική κάλυψη:
1847-1848
Ταξιθετικός αριθμός:
10.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
15 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εξεταστική Επιτροπή
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Αλλοδαποί φοιτητές
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Σούτσος, πρύτανης, Εξεταστική Επιτροπή αλλοδαπών, μέλη, Νεόφυτος Βάμβας, Θεόδωρος Μανούσης, εξετάσεις, κρίσεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15