Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Υποφάκελος uoadl:59657 866 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων
Παρουσίαση περιεχομένου:

Συνδρομές σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ. ά.)

Χρονική κάλυψη:
1847-1848
Ταξιθετικός αριθμός:
10.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
41 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συνδρομές
Βιβλία
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Σούτσος, πρύτανης, διαβίβαση,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Γεώργιος Γλαράκης, υπουργός, έγκριση, συνδρομές, εγχειρίδια, Μιχαήλ Αποστολίδης, Κ. Κοντογόνης, Δ. Σχινάς, Γεώργιος Ράλλης, καθηγητές, Κωνσταντίνος Αφθονίδης, γραμματική τουρκικής γλώσσας, Ιατρική, φοιτητές, αίτηση, συνδρομή, τύπωση, συγγράμματα, Ιωάννης Λεβαδεύς, Φαρμακολογίας, Δαμιανός Γεωργίου, Φυσιολογίας,
Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός, πρώην επιστάτης Ιονίου Ακαδημίας, αίτηση, Κατάλογος των από της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι του 1821 τυποθέντων βιβλίων παρ’ Ελλήνων, Οικογένεια Ιωνιδών, Κωνσταντίνος Ιωνίδης, χορηγία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41