Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:59661 1045 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού
προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1848-1849
Ταξιθετικός αριθμός:
133.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
10 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Μακκάς, καθηγητής, αίτημα, απουσία, παράταση, Κωνσταντίνος Αφθονίδης, παράκληση, παραμονή, Κωνσταντινούπολη, γραμματική, τουρκική γλώσσα, εκτύπωση, άρνηση, Γ. Δοκός, γραμματεύς, πανεπιστήμιο, άδεια απουσίας, Ύδρα, έγκριση, Δημήτριος Καλλιφρονάς, υπουργός, Φίλλιπος Ιωάννου, πρύτανης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10