Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:59663 850 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή
πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1848-1849
Ταξιθετικός αριθμός:
228.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
23 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Καλλιφρονάς, υπουργός, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, πρύτανης, διορισμός, Βασίλειος Οικονομίδης, Θεόδωρος Μανούσης, Αλέξιος Πάλλης, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτορες, Φίλλιπος Ιωάννου, πρύτανης, πρόσκληση, αρχαιρεσίες, ακαδημαϊκές αρχές, γνωστοποίηση, περιοδεία, απουσία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23