Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:59674 887 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με
Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1848-1849
Ταξιθετικός αριθμός:
11.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
19 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείον της Δικαιοσύνης, Γ. Α. Ράλλης, κανονισμός, τροποποίηση, Νομική, φοιτητές, απολυτήριες εξετάσεις, έγκριση,
Πρόεδρος, Βουλή, Γερουσία, αποστολή, πρυτανικοί, λόγοι, αντίτυπα,
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Γενικός ισολογισμός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17