Σχολές

Υποφάκελος uoadl:59678 893 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Σχολές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1848-1849
Ταξιθετικός αριθμός:
11.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
8 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Σχολές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, Νομική, Νικόλαος Πετσάλης, Ιατρική, Α. Βενιζέλος, Φιλοσοφική, κοσμήτορες, σχολές, προϋπολογισμός, δαπάνες, καταστάσεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9