Διαγωνίσματα - Βραβεία

Υποφάκελος uoadl:59700 1068 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Χρονική κάλυψη:
1849-1850
Ταξιθετικός αριθμός:
225.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
6 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποιητικοί Αγώνες
Λέξεις-κλειδιά:
Αμβρόσιος Στεφάνου Ράλλης, Τεργέστη, απονομή, γέρας ποίησης, βραβείο, όροι,
Η εν Αθήναις Εταιρεία της Φυσικής Ιστορίας, πρόεδρος, συνέλευση, απόφαση, προκήρυξη, διαγωνισμός, θέματα, διατριβή, χρηματική αμοιβή, κριτική επιτροπή, φοιτητές, κοινοποίηση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5