Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Υποφάκελος uoadl:59708 565 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη
διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση
επιτροπών)  

Χρονική κάλυψη:
1849-1850
Ταξιθετικός αριθμός:
12.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
47 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εξεταστική Επιτροπή
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Αλλοδαποί φοιτητές
Λέξεις-κλειδιά:
Εξεταστική Επιτροπή, Νεόφυτος Βάμβας, Θεόδωρος Μανούσης,
Β. Κανούσης, Δημήτριος Κ. Κόνσολας, Κωνσταντίνος Γρυμάλδης, Χριστόδουλος Κλονάρης, Αριστείδης Παυλίδης, Κωνσταντίνος Δεσίλας, Σπυρίδων Δουραμάνης, Αθανάσιος Σκανδαλίδης, Κωνσταντίνος Μηλαδίνης, Γαβριήλ ιερόπαις Σοφοκλής, Γεώργιος Κυριακίδης, Αναστάσιος Κολοβός, Δημήτριος Ποντίκης, Ιωάννης Μανούσης, Αλέξανδρος Μανούσης, Ιάκωβος ιεροδιάκονος Κωνσταντινουπολίτης, Αριστείδης Σαράφης, Επαμεινώνδας Σταματιάδης, Φίλλιπος Φίλιου, Ηλίας Φραγγόπουλος, Ιωάννης Ξανθός, βασίλειος Γρηγορίου Μυτιληναίος, Ιωάννης Οικονόμου, Αναστάσιος Κωνσταντίνου Αστεριάδης, Ευαγγέλης Αποστόλου Θετταλός, Κωνσταντίνος Τζανός, Γεώργιος Κ. Πάνος, Ιωάννης Καλομοίρης, Νικόλαος Αρώνης, Γεώργιος Πετζάλης, Αύγουστος Παρασκευά Ολύμπιος, Σπυρίδων Λαζαρέτης, Ιωάννης Κολωνέλος, Εμμνανουήλ Παπαδάκης, εξετάσεις, κρίσεις, φοίτηση, πανεπιστήμιο,
Γεώργιος Γεννάδιος , Γυμνασιάρχης Αθηνών, αναφορά, παρατηρήσεις, παράβλεψη, εξαπάτηση, κατάχρηση, φραγμός, τήρηση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43