Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Υποφάκελος uoadl:59710 393 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1849-1850
Ταξιθετικός αριθμός:
12.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
13 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συνδρομές
Βιβλία
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Ασώπιος, καθηγητής, ελληνική φιλολογία, διδακτικό σύγγραμμα, Περί ιστορίας και κρίσεως των Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων, χορηγία, ενίσχυση, Οικογένεια των Ιωνιδών,
Νικόλαος Κωστής, εγχειρίδιο Μαιευτικής,
Ιωάννης
Βενθύλος, Πραγματεία περί Μετρικής Ελλήνων και Ρωμαίων, αίτημα, συνδρομή, έκδοση,
Τιμολέων Δρακούλης, μετάφραση, Ζωολογία, Μίλν Εδουάρδος, έξοδα, τύπωση,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, πρύτανης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11