Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:59724 859 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1855-1856
Ταξιθετικός αριθμός:
580Β.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δαμιανός Γεωργίου, ανατομία, μάθημα, διδασκαλία, αναφορά, έξοδα, χρηματικό ένταλμα, έκδοση, πληρωμή, αποδεικτικά, ανατομικό θέατρο, πίστωση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7