Διαγωνίσματα - Βραβεία

Υποφάκελος uoadl:59736 902 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία.

Χρονική κάλυψη:
1855-1856
Ταξιθετικός αριθμός:
225.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
12 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποιητικοί Αγώνες
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, Αμβρόσιος Ράλλης, διαγωνισμός, 25η Μαρτίου, Φίλιππος Ιωάννου, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Στέφανος Κουμανούδης, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, Ευθύμιος Καστόρχης, βράβευση, ποίημα, Δημήτριος Βερναρδάκης, ποιητής, φοιτητής, Φιλοσοφική σχολή, τίτλος ποιήματος, Εικασία, φορτωτική, αυστριακά ατμόπλοια, διεύθυνση,
Πρόεδρος Βουλής, Γερουσία, αντίτυπα, εκθέσεις, κριτές, αποστολή,
κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Κωνσταντίνος Τσόκανος, διαγωνισμός, προκήρυξη, θέμα.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12