Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Υποφάκελος uoadl:59739 1128 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων.

Χρονική κάλυψη:
1855-1856
Ταξιθετικός αριθμός:
144.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
25 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, πρόσκληση,
ακολουθία Επιταφίου, Αγία Ειρήνη, ναός, λιτανεία,
Μιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Φαβιέρος, φιλέλληνας, στρατηγός, τακτικός στρατός, μνημόσυνο, δημοσία δαπάνη, κοσμήτορες, καθηγητές,
Γεώργιος Σίνας, βαρώνος, κτήτορας, αστεροσκοπείο, μνημόσυνο, Αγία Ειρήνη, ναός, καθηγητές, φοιτητές, πρόσκληση, παρουσία,
Λύσανδρος Καυταντζόγλου, Διευθυντής Πολυτεχνικού Σχολείου, πρόσκληση, παγκόσμια, έκθεση, βραβείο, εκθέτες Ελλάδος,
Δημήτριος Βούλγαρης, Πρωθυπουργός, Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Πρόεδρος Βουλής, Πρόεδρος Γερουσίας, πρόσκληση, Αμβρόσιος Ράλλης, ποιητικός διαγωνισμός, βραβείο, τελετή, Αγία Ειρήνη, ναός,
φοιτητές, ονόματα, κλήρωση, τελετή, 25η Μαρτίου, καθήκοντα, επιβολή, ευταξία, πρόσκληση, καθηγητές, υφηγητές,
Τρεις Ιεράρχες, εορτασμός, ευεργέτες, μνημόσυνο, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Υπουργός Εσωτερικών, Πρόεδρος υπουργικού συμβουλίου, Πρόεδροι Γερουσίας και Βουλής, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές,
Βασίλειος Ασημακόπουλος, Αρχιμανδρίτης, λόγος, πανηγυρικός, ανάθεση, εκφώνηση,
Μαριγώ Αντωνίου, εγγράμματος, άπορη, τέκνα, τέσσερα, επιστολή, Όθωνας, Βασιλιάς, βοήθεια, οικονομική,
Επέτειος εορτή καθιδρύσεως, 20η Μαΐου, πρόσκληση, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Υπουργός Εσωτερικών, Πρόεδρος υπουργικού συμβουλίου, Πρόεδροι Γερουσίας και Βουλής, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, λόγος, πανηγυρικός, ανάθεση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25