Σχολές

Υποφάκελος uoadl:59743 718 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Σχολές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1855-1856
Ταξιθετικός αριθμός:
19.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
8 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται έντυπο 29 σελίδων στη γερμανική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Σχολές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, σύσταση, έδρα, οφθαλμολογία, γνωμοδότηση, Ιατρική σχολή, Γεώργιος Μακκάς, κοσμήτορας, καθηγητές.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7