Παθολογικό Ταμείο

Υποφάκελος uoadl:59755 376 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Παθολογικό Ταμείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του ταμείου (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)


Χρονική κάλυψη:
1855-1856
Ταξιθετικός αριθμός:
358.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
16 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παθολογικό Ταμείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, Στέφανος Σταυρινάκης, διευθυντής, ανατομικο-παθολογικό μουσείο, έξοδα, ένταλμα, χρηματικό, τέρας, δίδυμο,
Νομάρχης Χαλκίδας, Θ. Γεωργιάδης, φαρμακοποιός, αναφορά,
Γεώργιος Σίνας, Γενικός πρόξενος, Βιέννη, συλλογή, παρασκευάσματα, ανατομικά,
Φώτιος Διγενής, διδάκτορας, Ιατρική σχολή, σπουδές, αίτηση, συλλογή, σπουδαία, επιστημονική, προπαρασκευάσματα, παθολογική ανατομία, Βιέννη, Στέφανος Σταυρινάκης, υπεύθυνος, κατάλογος, σχηματισμός, συλλογή,
Θεόδωρος Αφεντούλης, επιστολή, μουσείο, κατάσταση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16