Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:59765 1191 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1860-1861
Ταξιθετικός αριθμός:
229.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
32 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, διάταγμα, πρόσκληση, ημερομηνία, διεξαγωγή, εκλογές, βουλευτές πανεπιστημίου,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης, κατάλογος, ονόματα, καθηγητές, συμμετέχοντες, υποψήφιοι, Μιχαήλ Ποτλής, Μάρκος Ρενιέρης, ψηφοφορία, καταμέτρηση, αποτελέσματα, πρακτικά, απόλυτη πλειοψηφία, εκλογή, Μιχαήλ Ποτλής, βουλευτής πανεπιστημίου,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, ακαδημαϊκό έτος, 1861-1862, διορισμός, συγχαρητήρια,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης, γνωστοποίηση, πρόσκληση, κοσμήτορες, αρχαιρεσίες, διενέργεια, υποψήφιοι, αριθμός,
Αρχαιρεσίες, πρυτανεία, διενέργεια, ημερομηνία, υποψήφιοι, ψηφοδέλτια, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Στέφανος Αθ. Κουμανούδης, ψήφοι, πρακτικά, διαβιβαστικό, υπουργείο, διορισμός,
Μιχαήλ Ποτλής, υπουργός, διάταγμα, διορισμός, κοσμήτορες, ακαδημαϊκό έτος, 1861-1862,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτορας, Θεολογική Σχολή, διορισμός,
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, κοσμήτορας, Νομική Σχολή, διορισμός,
Μιλτιάδης Βενιζέλος, κοσμήτορας, Ιατρική Σχολή, διορισμός,
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική Σχολή, διορισμός,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης, αρχαιρεσίες, μέλη, Σύγκλητος, ψηφοφορία, αποτελέσματα,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Γεώργιος Μακκάς, Στέφανος Κουμανούδης, Σπυρίδων Πήλληκας,
Καθηγητές, θεολογική Σχολή, πρόταση, υποψήφιος, κοσμήτορας,
Πέτρος Δ. Παπαρρηγόπουλος, κοσμήτορας, Νομική Σχολή, συνεδρίαση, ψηφοφορία, αποτελέσματα, Γεώργιος Ράλλης, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, υποψήφιοι, κοσμήτορες,
Δημήτριος Ορφανίδης, κοσμήτορας, Ιατρική Σχολή, συνεδρίαση, ψηφοφορία, αποτελέσματα, Μιλτιάδης Βενιζέλος, Γεώργιος Πρινάρης, υποψήφιοι, κοσμήτορες,
Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, Φιλοσοφική Σχολή, συνεδρίαση, ψηφοφορία, αποτελέσματα, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, υποψήφιοι, κοσμήτορες,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης, κοινοποίηση, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως αποτελέσματα, σχολές, υποψήφιοι, κοσμήτορες, εκλεγόμενοι, κοινοποίηση, συγχαρητήρια,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,. ακαδημαϊκό έτος, 1860-1861, κοσμήτορες,
Παναγιώτης Ρομπότης, θεολογική Σχολή,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, Νομική Σχολή,
Δημήτριος Ορφανίδης, Ιατρική Σχολή,
Φίλιππος Ιωάννου, Φιλοσοφική Σχολή,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης, πρόσκληση, αρχαιρεσίες, μέλη, Σύγκλητος, ψηφοφορία, αποτελέσματα, εκλεγόμενοι, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Γεώργιος Μακκάς, Στέφανος Αθ. Κουμανούδης, Σπυρίδων Πήλληκας.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32