Εθνική Βιβλιοθήκη

Υποφάκελος uoadl:59770 1472 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό
της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη
λειτουργία της

Χρονική κάλυψη:
1860-1861
Ταξιθετικός αριθμός:
310.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
228 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται δεμένο βιβλίο 104 σελ.(κατάλογος βιβλιοθήκης του Von Thiersch). Επίσης περιλαμβάνονται 13 έγγραφα στη γαλλική, 2 στη λατινική, 4 στη γερμανική, 2 στην αγγλική και 1 στην ιταλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Εφορία της Δημόσιας και της του Πανεπιστημίου Βιβλιοθήκης,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
Γεώργιος Τυπάλδος, έφορος των βιβλιοθηκών,
Γ. Αποστολίδης Κοσμητής, βιβλιοφύλακας, γνωστοποίηση, παραλαβή, βιβλία, τοποθέτηση,
δέμα, βιβλία, αποστολή, Κοπενχάγη, Αλέξανδρος Κοντόσταυλος, Α. Ράλλης, Τεργέστη, Société Royale des Antiquaires du Nord, προσφορά, Carl Christian Rafn, γραμματέας,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης, βιβλία, παραλαβή, εντολή,
λεξικό, Meninski, αρχαιότερη έκδοση, αγορά, τιμή, προσφορά, εφορία,
εκδόσεις, Παρίσι, θεολογικό, περιεχόμενο, άγιοι πατέρες, ονόματα, ελληνικά, γαλλικά, Διεύθυνσις Ευαγγελικού Κήρυκος, Κωνσταντίνος Κοντογόνης,
φυλλάδια, άδετα, Βιέννη, Ακαδημία των Επιστημών, αποστολή, παραλαβή,
Μιχαήλ Ποτλής, υπουργός, επιστολή, εύρεση, ιδιαίτερος, χώρος, ισόγειο, πανεπιστήμιο, τοποθέτηση, βιβλία,
Γεώργιος Τυπάλδος, έφορος των βιβλιοθηκών,
κατάσταση, βιβλιοθήκη, αναφορά, παράκληση, εξεύρεση, λύση, χώρος, επιστολή, Πρεσβεία της Γαλλίας, Ελλάδα,
παραλαβή, βιβλία, κατάλογος,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου,
Παναγιώτης Παπαναούμ, πρόξενος, Λειψία, βιβλία,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης, παραλαβή, βιβλία, έντυπα, τελωνείο, Σύρος, Αμστελόδαμον (Άμστερνταμ),
Νικόλαος Κωστής, βιβλιοθήκη, βιβλία, ιατρικά, δωρεά, Κωνσταντίνος Κωστής, Αλέξανδρος Κωστής, υιοί, πρύτανης, επιστολή, ευχαριστήρια,
προγράμματα, εκδηλώσεις, γιορτές, Anvers (Αμβέρσα),
C.T. Newton, Αλικαρνασσός (Halicarnassus), Κνίδος (Cnidus), Δίδυμα ή Βραγχίδαι (Branchidae),
Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Κρεατσούλας, Μασσαλία,
δωρεά, βιβλία, Νικόλαος Τσιγαράς, γνωστοποίηση, πρύτανη,
Ανδρέας Γ. Κουντουριώτης, Yπουργός επί του Βασιλικού Οίκου και των Εξωτερικών Σχέσεων,
Φιλοξένης Κυριακός, ιερεύς, µουσικός, δωρεά, πόνημα, Θεωρητικό Στοιχειώδες της Μουσικής, αντίτυπα, πανεπιστήμιο, φιλεκπαιδευτικά καταστήματα, διδασκαλείο, ορφανοτροφείο, φορτωτική, παραλαβή,
Mιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης, επιστολή, γαλλική γλώσσα, κατάλογος, τυπωμένος, βιβλιοθήκη, Φρειδερίκος (Ειρηναίος) Θήρσιος, (F. Von Thiersch),
Samuel Leigh Sotheby, πραγματεία, Principia Typographica, δωρεά,
Αδαμάντιος Κοραής, βιβλιοθήκη, Σχολή του Γένους, Χίος, χειρόγραφα,
Αμστελόδαμο, βιβλία, επιστάτης, τελωνείο, Σύρος, παραλαβή, τέλος, ελεύθερο,
Ακαδημία Επιστημών, Βιέννη, φυλλάδια, άδετα, κατάλογος,
Ignazio brull, Τεργέστη, βιβλία, αποστολή,
επιστάτης, τελωνείο Σύρος, Τεργέστη, αποστολή, αντικείμενα, φυσιογραφικά,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Δωρεά, βιβλία, αποδοχή, αποστολή
Δ. Γ. Συγρός, ιατρός, χειρουργός, Γεώργιος Συγρός, υιός, θανών, Χίος, Πρόξενος Ελλάδας, φυλλάδια, πίνακες, δωρεά, διανομή, φοιτητές Ιατρική Σχολή,
επιστάτης, τελωνείο, Αθήνα, βιβλία, Τεργέστη,
Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, Φιλοσοφική Σχολή, κατάλογος, βιβλιοθήκη, Κωνσταντίνος Κούμας, επιλογή, αγορά, βιβλία,
Γεώργιος Τυπάλδος, έφορος των βιβλιοθηκών, πρόταση, διαπραγμάτευση, Ελένη Κατακουζηνού, χρησιμότητα, βιβλία, υποβολή, έγκριση, Φιλοσοφική Σχολή,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, σύγγραμμα, γερμανικός τίτλος, αποστολή, παραλαβή, έφορος,
Mιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αποστολή, τόμοι, συλλογή, νόμοι, διατάγματα, Β. Κ. Νικόπουλος, Α. Ι. Κακουλίδης, συγγραφείς,
βιβλιοθήκη, σχέδιο, Θεόφιλος Χάνσεν, αδερφός, Χριστιανός Χάνσεν, επέκταση, κίνδυνοι, πτέρυγα, ανατολική,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης, επιστολή, κοσμήτορες, σύνταξη, κατάλογος, περιοδικά, χρήσιμα, διδασκαλία,
επιστάτης, τελωνείο, Αθήνα, παραλαβή, κιβώτια, βιβλία, Μασσαλία,
Chev. Von Schauss, Πρόξενος, Βαυαρία, βιβλιοθήκη, Φρειδερίκος Θήρσιος, αποστολή, αγορά, πανεπιστήμιο, χήρα,
Άγγελος Γιαννικέσης, πρόξενος, Τεργέστη, μεταφορά, επιμέλεια, ασφάλεια, έξοδα,
βιβλιοθήκη, Φρειδερίκος Θήρσιος, κατάλογος, τίτλοι, λατινική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, γλώσσα,
Ελληνικό προξενείο, Τεργέστη, Αυλάρχης, έξοδα, αποστολή, παραλαβή, πρυτανεία, έφορος,
Αμαλία Θυρσία (Θηρσία), Μόναχο, επιστολή, πρύτανη, βιβλία, παράδοση,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης, επιστολή, χήρα, Αμαλία Θυρσία (Θηρσία), ευχαριστίες, αναφορά, έργο, αποβιώσας,
βεβαίωση, παραλαβή, ποσό,
απόδειξη, διπλότυπη, παραλαβή, επιστολές,
μεταφορά, ατμόπλοιο, Βενετία, έξοδα, κιβώτια, βιβλία.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228