Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:59777 966 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1860-1861
Ταξιθετικός αριθμός:
217.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
16 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης, αναφορά, Κωνσταντίνος Τοσίτσας, Ελένη Μ. Τοσίτσα, δωρεά, έγγραφα, απάντηση, αποδοχή,
Ιερά Σύνοδος, επιστολή, Γεώργιος Μελάς, δωρεά, ποσό, έκδοση, σύγγραμμα, διαγωνισμοί, έργα, υποβληθέντα, κρίση, επιτροπή,
Παναγιώτης Ρομπότης, κοσμήτορας, Θεολογική Σχολή, Γεώργιος Βέλλιος, δικηγόρος, κριτές,
Δημήτριος Σούλης, κληροδότημα, παραλαβή, ποσό, πρόξενος, Κάιρο,
Δημήτριος Σπάρταλης, κληροδότημα, διαθήκη, λίρες, Μιχαήλ Σπάρταλης, υιός, μνημόσυνο, τέλεση,
Γραμματέας πανεπιστημίου, Αρχιμανδρίτης Δωροθέος, μονή, Κραϊόβα, δωρεά, βιβλία, εισπράξεις, έλεγχος, Γεώργιος Κορκίτζας, πρόξενος, πρόθεση, αφιέρωμα,
Κυριάκος Στ. Σαλαχούρης, δωρεά,
Νικόλαος Βουτζίνος, υποπρόξενος, δωρεά, αποστολή, Υπουργείο των Εξωτερικών,
Νικόλαος Δραγούμης, επίτροπος, παράδοση,
Λεονάρδος Καμπάνης, αρχιερέας, διαθήκη, εγγονή,
Ειρήνη Λ. Καμπάνη, αποδέκτης, προίκα
Νικόλαος Κονδύλης, σύζυγος, αίτημα, προίκα, επιστροφή, χρήματα, γνωμοδότηση, εφορευτική επιτροπή,
Κ. Ι. Σούτσος, εκτελεστής, διαθήκη, απόδοση, ποσό.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16