Σχολές

Υποφάκελος uoadl:59788 451 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Σχολές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1860-1861
Ταξιθετικός αριθμός:
24.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
48 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Σχολές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
Υπουργείο των Εσωτερικών, Νομάρχης Μεσσηνίας, αίτημα, Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής, γνωμοδότηση, σφραγίδα, έμβλημα, Καλαμάτα, δημοτικό συμβούλιο, πρόταση,
έπαρχος Τριφυλίας, σφραγίδα, δήμος, Κυπαρισσία, αίτημα, γνωμοδότηση,
Γεώργιος Τυπάλδος, έφορος βιβλιοθηκών, Αχιλλεύς Ποστολάκας, νομισματογνώμονας, Εθνικό νομισματικό μουσείο, σφραγίδα, δήμος, Πύλος, Νέστορας, γνωμοδότηση,
Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, Έπαρχος Μεγαρίδος, εμβλήματα, σφραγίδες, δήμοι, Μέγαρα, Ειδυλλία (Βίλια), Σαλαμίνα, γνωμοδότηση,
έμβλημα, σφραγίδα, δήμος, Ελευσίνα, γνωμοδότηση,
Αλέξανδρος Λυκούργος, παραδόσεις, τετράδια, μαθήματα, Ιερά Σύνοδος, Μητροπολίτης Αθηνών, πρόσκληση, υποβολή, επιστολή, αρνητική, δικαιώματα, προσβολή,

Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, Ελληνοδιδάσκαλοι, καθηγητές, γυμνάσιο, προσόντα, προτάσεις, καθηγητές, Φιλοσοφική Σχολή,
Δημήτριος Ορφανίδης, κοσμήτορας, Ιατρική Σχολή, Νομική Σχολή, προτάσεις, διάταγμα, τροποποίηση, διδακτορικές εξετάσεις,
Μιχαήλ Ποτλής, υπουργός, διάταγμα, προσθήκες, τροποποιήσεις, έγκριση,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, κοινοποίηση, κοσμήτορας, Ιατρική Σχολή, συζήτηση,
Γρηγόριος Σταυρίδης, διατριβή, Θ. Ορφανίδης, πρόσκληση, μετάφραση, καθηγητές, έργα, κρίση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47