Εκπαίδευση (Υποφάκελος 24.4Α)

Υποφάκελος uoadl:59837 451 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 24.4Α)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1860-1861
Ταξιθετικός αριθμός:
24.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
130 Σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, ερώτημα, Γεώργιος Κολλιόπουλος, πτυχίο, εξετάσεις, ελληνοδιδάσκαλος, διδάσκαλος, τάξη,
απάντηση, αρνητική, λήψη, πτυχίο, φοιτητής, Φιλοσοφική Σχολή,
επαρχία Λακεδαίμονος, Γ. Βράτης, ερώτημα, φοιτητής, εξετάσεις, συμμετοχή, απάντηση, αρνητική,
Σπ. Μιχαλόπουλος, διδάκτορας, Νομική Σχολή, αναφορά, καταγωγή, Διακοπτό,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης, ερώτημα, Π. Ευστρατιάδης, Γυμνασιάρχης, Αʹ Γυμνάσιο, υποψήφιοι, φοιτητές πληροφορίες, εγγεγραμμένοι, μαθητές,
Σπυρίδων Σκουντζάκης, Μίνως Δ. Ξαντιώτης, Κωνσταντίνος Βλασσόπουλος, Μιχαήλ Στεφανίδης,
Σ. Φιντικλής, γυμνασιάρχης, πληροφορίες, μαθητές,
Τιμολέων Ρουμπίνης, Αριστείδης Ανδρεάδης, Ιπποκράτης Ταβολαρίου,
Παναγιώτης Ευστρατιάδης, γυμνασιάρχης, πληροφορίες, μαθητές, Αθανάσιος Χριστοδουλίδης, Φώτιος Ανδρέου,
Παναγιώτης Αναστασίου, υπηκοότητα, αγγλική, αίτηση, συμμετοχή, εξετάσεις, εγγραφή, φοιτητής,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης, κάπνισμα, φοιτητές, τάξη, ησυχία, ακρόαση, διδασκαλία,
εγγραφή, μητρώο, ανανέωση, εισιτήριο, φοιτητές, ημερομηνία, καθορισμός,
καθομολογήσεις, διδάκτορες, Ιατρική Σχολή, Γεώργιος Κωβαίος, Ιωάννης Λαμπρίδης, Παναγιώτης Παλαιολόγος, Δημήτριος Βάλλης, Δημήτριος Συναδινός, Νικόλαος Διβάρης, Μύρων ΝικολαΪδης, Γ. Κυριακίδης, Αναστάσιος Μαυραγέλαστος, Δημήτριος Βερτάρδος, Ιωάννης Ψύλλας,
καθομολογήσεις, διδάκτορες, Φιλοσοφική Σχολή
Δ. Μιχαλόπουλος, Νικόλαος Δημητριάδης,
Ευστάθιος Μακρίδης, φοιτητής, επίθεση, καταγγελία,
Γ. Λαζάννης, πτυχίο, φαρμακευτική, ιατροσυνέδριο, άδεια φαρμακοποιός, αίτημα, εγγραφή, Ιατρική Σχολή, Σύγκλητος, απόφαση, αρνητική,
Μιλτιάδης Η. Κούμπας, αίτηση, φοιτητής, εγγραφή, έγκριση, πρυτανεία,
Δημήτριος Μαλιάδης, αίτηση, υπουργείο, φοιτητής, εγγραφή, διαβιβαστικό, πρυτανεία, έγκριση, ενδεικτικά, τάξεις, γυμνάσιο, Γενική Σχολή Ιωαννίνων, Η των αοιδίμων Ζωσιμάδων,
Νικόλαος Δημητριάδης (Πολυχρονάκης), αίτημα, επανεγγραφή, φοιτητής, Νομική Σχολή, διακοπή, σπουδές, λόγοι, οικογενειακοί, Δήμαρχος Μηλιτίνης, επώνυμο, βεβαίωση,
Θεόδωρος Α. Βελιωτής (Παναγουλόπουλος), επίθετο, αλλαγή, εγγραφή, φοιτητής, αναθεώρηση,
Αλέξανδρος Κουντουριώτης, υπουργός, έγκριση, κοινοποίηση, φοιτητή, έγγραφα, Πρόεδρος εφετών, γραμματεύς εφετών,
Σέργιος Χατζιάδης, φοιτητής, τόπος, καταγωγή, Βλαχία, βεβαίωση, εγγραφή, διόρθωση, έγκριση,
Απόστολος Αδαμαντίδης (Διαμαντόπουλος), φοιτητής, επίθετο, αλλαγή, διόρθωση, μητρώο,
συνταγματάρχης, Αγγλία, δωρεά, όπλα, πανεπιστήμιο, άσκηση, φοιτητές, αίτημα, άδεια, υπουργείο,
Χριστόδουλος Πριμικήριος (Πιμικηρόπουλος), διδάκτορας, Νομική Σχολή, επίθετο, αλλαγή, διόρθωση, μητρώο, δημοτολόγιο, δήμος Αθηναίων,
Δημήτριος Ορφανίδης, κοσμήτορας, Ιατρική Σχολή, αίτημα, φοιτητές, εξετάσεις, μάθημα, Ιωάννης Γ. Παπαδάκης, απόφαση,
φοιτητές, Ιατρική Σχολή, ονόματα, υπογραφές, διδασκαλία, μαθήματα, χημεία, μαθηματικά, Αλέξανδρος Βενιζέλος, Ιωάννης Γ. Παπαδάκης, ταυτόσημες, ώρες, παραίτηση, ακρόαση, πρόβλημα, επίλυση, πρύτανης,
Δημήτριος Α. Συναδινός, Νικόλαος Βάλλινδας, φοιτητές τελειόφοιτοι, αίτημα, απαλλαγή, μάθημα, μαθηματικά,
Μάρκος Χατζηιωάννου, τελειόφοιτος, Φιλοσοφική Σχολή, αίτημα, χορήγηση, δωρεάν, αποφοιτήριο,
Β. Σταμπόλης, αίτημα, αντίγραφο, πτυχίο,
φαρμακευτική συλλογή, φοιτητές, Ιατρική Σχολή, αίτημα
πρακτική άσκηση, κοσμήτορας, Ιατρική Σχολή,
Γεώργιος Γλήνης, φοιτητής, απόδειξη, ακρόαση, μάθημα, Φιλοσοφική Σχολή,
Π. Ευαγγέλου, πτυχιούχος, Ιατρική Σχολή, αίτημα, χορήγηση, πτυχίο, επί πιστώσει, απόρριψη,
Κλήμης Γεωργίου, πτυχιούχος, Θεολογική Σχολή, άπορος, αίτημα, χορήγηση, πτυχίο, δωρεάν,
Κωνσταντίνος Ν. Αναγνωστόπουλος, αίτηση, αποφοιτητήριο (αποφοιτήριο), Γ. Γληνός,
Δανιήλ Κεφαλιάνας, ιεροδιάκων, χορήγηση, αποφοιτητήριο (αποφοιτήριο), δωρεάν, αίτημα,
φοιτητές, ονόματα, Φιλοσοφική Σχολή, αίτημα, αύξηση ώρες, διδασκαλία, μαθηματικά,
Αλέξανδρος Μπούκογλους (Μπουκίδης), φοιτητής, αίτημα, επίθετο, αλλαγή,
Ανδρέας Χαραλάμπους, πτυχιούχος, τελειοδίδακτος, Νομική Σχολή, βεβαίωση,
Ανδρέας Παπά Ανδρέου, πτυχιούχος, τελειοδίδακτος, Νομική Σχολή, βεβαίωση,
Παναγιώτης Ληκούδης, διδάκτορας, αναγόρευση, Νομική Σχολή, βεβαίωση,
Ανδρέας Οικονομόπουλος, διδάκτορας, αναγόρευση, Νομική Σχολή, βεβαίωση,
Παναγιώτης Θεοφίλου, διδάκτορας, αναγόρευση, Νομική Σχολή, βεβαίωση,
Σταμάτης Θεοχάρης, διδάκτορας, αναγόρευση, Νομική Σχολή, βεβαίωση,
Θεόδωρος Βελληντής, διδάκτορας, αναγόρευση, Νομική Σχολή, βεβαίωση,
Ιωάννης Ψάθης, διδάκτορας, αναγόρευση, Νομική Σχολή, βεβαίωση,
Δημήτριος Μιχαλόπουλος, δίπλωμα, διδακτορικό, Φιλοσοφική Σχολή, βαθμός, βεβαίωση,
Δημήτριος Πετρίδης, δίπλωμα, διδακτορικό, Φιλοσοφική Σχολή, βαθμός, βεβαίωση,
Νικόλαος Σιάτος, πτυχιούχος, τελειοδίδακτος, Φιλοσοφική Σχολή,
Σταύρος Μ. Κέπετζης, φοιτητής, Φιλοσοφική Σχολή, βεβαίωση, εγγραφή, φοίτηση, διαγωγή,
Ευστράτιος Α. Κεχαγιάς, φοιτητής, Φιλοσοφική Σχολή, βεβαίωση, εγγραφή, φοίτηση,
Προκόπιος Β. Βεγιάζης, φοιτητής, Φιλοσοφική Σχολή, βεβαίωση, εγγραφή, φοίτηση,
Δημήτριος Γ. Καναλλάς, διδάκτορας, αναγόρευση, Νομική Σχολή, βεβαίωση,
Λεωνίδας Α. Αργυρόπουλος, φοιτητής, Νομική Σχολή, βεβαίωση, εγγραφή, φοίτηση,
Αντώνιος Γ. Δενδρινός, φοιτητής, Ιατρική Σχολή, βεβαίωση, εγγραφή, φοίτηση, ανανέωση,
Λεωνίδας Κλονιάρης, διδάκτορας, αναγόρευση, Νομική Σχολή, βεβαίωση,
Νικόλαος Δ. Τσιγαράς, φοιτητής, Φιλοσοφική Σχολή, βεβαίωση, εγγραφή, φοίτηση, διαγωγή,
Περικλής Οικονομόπουλος, φοιτητής, Φιλοσοφική Σχολή, βεβαίωση, εγγραφή, φοίτηση, διαγωγή,
Επαμεινώνδας Σ. Γαζής, φοιτητής, Νομική Σχολή, βεβαίωση, εγγραφή, φοίτηση,
Αθανάσιος Δ. Αθανασόπουλος, φοιτητής, Νομική Σχολή, βεβαίωση, εγγραφή,
Διονύσιος Μαρκόπουλος, φοιτητής, Ιατρική Σχολή, βεβαίωση, εγγραφή,
Δ.Α. Σακελλαρίδης, φοιτητής, Ιατρική Σχολή, βεβαίωση, εγγραφή, διαγωγή,
Παναγιώτης Π. Πόταγας, φοιτητής, Ιατρική Σχολή, βεβαίωση, εγγραφή, διαγωγή,
Θεόδωρος Α. Βελλιωτής, φοιτητής, Νομική Σχολή, βεβαίωση, εγγραφή, ανανέωση,
Αλκιβιάδης Λιάμπετης, δίπλωμα, διδακτορικό, Νομική Σχολή, βαθμός, βεβαίωση,
Ιωάννης Χρηστίδης, δίπλωμα, διδακτορικό, Νομική Σχολή, βαθμός, βεβαίωση,
Γεώργιος Ευαγγελίδης, διδάκτορας, αναγόρευση, Νομική Σχολή, βεβαίωση,
Αντώνης Δενδρινός, φοιτητής, Ιατρική Σχολή, βεβαίωση, εγγραφή, φοίτηση,
Παναγιώτης Χαλμούκος, δίπλωμα, διδακτορικό, Νομική Σχολή, βεβαίωση, βαθμός,
Ιωάννης Ξίνης, δίπλωμα, διδακτορικό, Νομική Σχολή, βεβαίωση, βαθμός,
Ιωάννης Αν. Πεζάς, δίπλωμα, διδακτορικό, Νομική Σχολή, βεβαίωση, βαθμός,
Μιλτιάδης Καλλικάντζαρος, δίπλωμα, διδακτορικό, Νομική Σχολή, βεβαίωση, βαθμός,
Θεοκλής Γ. Μαυριγένης, φοιτητής, Ιατρική Σχολή, βεβαίωση, εγγραφή, φοίτηση, διαγωγή,
Βασίλειος Ιατρού Σταμπελής, πτυχίο, φαρμακοποιός, βαθμός,
Λεωνίδας Λεονάρδος (Λεοναρδόπουλος), πτυχίο, Νομική Σχολή, έγκριση,
Σπυρίδωνας Μάτεσις, διδάκτορας, αναγόρευση, Νομική Σχολή, βεβαίωση,
Λεωνίδας Δεληγιώργης, διδάκτορας, αναγόρευση, Νομική Σχολή, βεβαίωση,
Γεώργιος Φιλ. Γεωργιάδης, διδάκτορας, αναγόρευση, Νομική Σχολή, βεβαίωση,
Κάρολος Γκιέν, φοιτητής, Φιλοσοφική Σχολή, βεβαίωση, εγγραφή, φοίτηση.
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.