Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:59839 595 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες
διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1857-1858
Ταξιθετικός αριθμός:
134.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
29 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, άδεια, έγκριση, Υπουργείο Εσωτερικών, μετάβαση, Κύθνος, επιστημονική υπηρεσία, σιδηρούχο ύδωρ, πηγή, Κάκαβος,
Διονύσιος Κλεόπας, άδεια, ασθένεια, έγκριση, κοινοποίηση,
Δαμιανός Γεωργίου, αίτημα, άδεια, μαθήματα, διακοπή, μετάβαση, λουτρά, Αιδηψός, υγεία, έγκριση, κοινοποίηση,
Αλέξιος Πάλλης, Διομήδης Κυριακός, Μιχαήλ Ποτλής, αίτημα, άδεια, μαθήματα, διακοπή, έγκριση, μισθοδοσία,
Θεόδωρος Ορφανίδης, αίτημα, άδεια, προφορική, επιστολή, πρύτανη, ενημέρωση,
Ιωάννης Ολύμπιος, αίτημα, άδεια, έγκριση,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, επιστολή, ασθένεια, θεραπεία, Γερμανία, καθήκοντα, διδασκαλία, απουσία,
Γεώργιος Μακκάς, αίτημα, άδεια, παράταση, Πάτρα, Σιδέρης Πράτσικας, έμπορος, επιφανής, ασθενής.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29