Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:59840 487 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη
διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.) 

Χρονική κάλυψη:
1857-1858
Ταξιθετικός αριθμός:
197.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Γεώργιος Ράλλης, δημόσιες ασχολίες, παραδόσεις, Μιχαήλ Ποτλής, αντικατάσταση, προσωρινή, μάθημα, εμπορικό δίκαιο, διδασκαλία,
Βασίλειος Λάκων, μάθημα, πειραματική φυσική, διδασκαλία, όργανα, χρήση, αίτημα,
Γεώργιος Βούρης, Δημήτριος Στρούμπος, Ηρακλής Μητσόπουλος, Νικόλαος Μαυροκορδάτος, μάθημα, φυσική, όργανα, χρήση, πρόβλημα, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, αποφάσεις, κοσμητεία, Φιλοσοφική σχολή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7